Människa och väta

Man kan ha vågor i håret

men is i magen.
Man kan dyka i havet
och få vatten i knäna.
 

Och ytterligare på tal om vegetabilier

Här sitter tre koltrastar – nu på morgonen - och lurpassar på varandra. Där finns gott om mat att äta – och alla tre är hungriga, men viktigare syns det för dem att kivas; så att ingen alls kommer åt att äta?

Trots att koltrasten är en av mina absoluta favoritfåglar, kan jag inte låta bli att associera till omdömet: kålhuvud. 

Människa och vegetabilier

Man kan ha potatisnäsa (pantofflenesa),

bli begåvad med blomkålsöron
och man kan uppvisa äppelkinder.
Vad mer? 

Människa och djur

Man kan ha kråkor i näsan

och en räv bakom örat.
Finns det fler sådana ”iakttagelser”? 

Bara hälften så många!

En vuxen igelkott sägs ha mellan 5000 och 7000 taggar. Min nya takmossaborste har bara drygt hälften, men det var jobbigt nog ändå att klamra fast alla 3328 stråna – för hand! 

 

Spänd förväntan!

Studentboendet Spartas entré från väster har aldrig tilltalat mig. När ett rivningsarbete äntligen påbörjades strax före jul 2017, såg åtminstone jag fram emot något bättre. Nu när rivningen är avslutad – och allt bråte är bortforslat sedan en tid, återstår det att se, vad AF-bostäder tänker sig här istället (eller vem nu fastighetsägaren egentligen är). 
Det började med en tappert kämpande och ensam grävmaskin - modell mindre.

Sedan fortsatte arbetet med allt fler och större maskiner - och här ligger de forna byggnaderna i en stor bråteshög.
Och så idag var hela rasket bortstädat. Men området fortfarande nätavspärrat; i avvaktan på nästa steg?
 

Visst finns det likheter ...

mellan en australiensk Echidna ...
och min halvfärdiga takmossaborste!
Men såklart är det inte echidnan som stått modell för min borste; det bara föll sig så. 

SM i gropgrävning!

Ja - om ett sådant hade funnits, skulle Lund utan tvekan ha legat bra till. Här i gatukorsningen utanför Allhelgonakyrkan finns det nog inte en enda kubikcentimeter jord, som stan' inte "ännavänt" vid det här laget. 
Göran Andersson har just nu världens fallgrop precis utanför sina cykelaffärsfönster - fastän den affären/verkstaden redan ligger i ett källarplan. Att Göran valt att upphöra med sin verksamhet framåt vårkanten - har vad jag förstår ändå inte med den kommande spårvägen att göra. 

Spik eller skruvar?

Vilket är bäst? Svaret är väl, att det beror på applikationen. Till exempel i det nu aktuella fallet med fågelholkar; där föredrar jag numera skruvförband vid monteringen. Trämaterialet brukar inte hålla så värst många år, men skruvarnas livslängd är bra mycket längre. Holkdemonteringen blir enkel med hjälp av en batteridriven skruvdragare – och skruvarna kan användas oskadda på nytt. Precis detta gjordes häromdagen – och det blev då också tillfälle att ta ett par bilder av redesbäddar från fjolårets häckningssäsong.

 
Även de nya holkarna kommer att städas; rensas på gammalt bomaterial efter häckningsperioden som kommer nu. Det lär bli dags i februari om ett år. 

Idag var det lämpligt,

att börja byta ut de gamla småfågelholkarna; lagom till mörkrets inbrott var 6 stycken uppsatta - alla med ett anpassat stormaskigt skyddande plastnät. Nätet kan i bästa fall hindra (åtminstone avskräcka) skator och råkor från att försöka sno åt sig fågelungarna. 
 

RSS 2.0