King Parrot

Fantastiska fåglar; allra bäst att se dem i vilt tillstånd – som här! 

 

En gammal märgelgrav

Som tidigare nämnts har Lunds parkförvaltning gjort ett förtjänstfullt arbete med att snygga till denna gamla ”kalktäckt”. Att enbart åstadkomma en klar och fin vattenspegel var således inte den ursprungliga avsikten; nej man (bönderna) handgrävde en gång i tiden sådana hålor på kalkrika (leraktiga) ställen i anslutning till odlingstegarna av ett helt annat skäl.

Materialet spreds över åkrarna som ett jordförbättringsmedel – ett förfaringssätt som hade sin kulmen under 1800-talet. Senare blev det också vanligt att bönderna fyllde ut vissa gravbottnar med stenar och planterade in kräftor. I många fall arrangerades dessutom såväl till- som avrinning för att hålla en bra vattenkvalitet för livet i dammarna. I ”vår” damm finns tyvärr inga kräftor – men väl ett årligen återkommande gräsandpar samt några salamandrar. 

Helsingkronas nya nationshus

Ett drygt år efter första spadtaget reser sig nu denna byggnad på Pålsjö ängar (Maskinparken) i Lund. 

13 våningar (40 meter) högt - fasadklätt i kopparplåt - bildar huset en något avvikande silhuett i sin allra närmaste omgivning. Ideon Gateway en bit därifrån uppvisar dock ett tydligt släktskap på sitt sätt. 

Cykelstaden Lund!

Detta är bara en liten bråkdel av alla cyklar som finns här.
På Tunavägen finns dessa just nu - och hur många är de? Rainbow Lorikeets

Visst är de fina - dessa färgglada tvillingfåglar; i vilt tillstånd på en gren någonstans i sydöstra Australien.
Vilt tillstånd borde alltid vara deras självklara miljö - något som tyvärr inte gäller på långa vägar. Alltför många tvingas tillbringa sina liv i fångenskap. 

Är detta kul?

 
”Där uppe där det är tänt, där har jag släckt” – sade brandmannen iförd sina lågskor. 

Vårstädning!

Återigen ett tack till Lunds parkförvaltning. Den här gången för att man låtit rensa bråte och röja sly i och omkring den gamla branddammen (märgelgraven) här intill.

Årets gräsandpar verkar också trivas bra med detta. 

Lund klockan 10:51 idag (2015-03-20)

Detta är solens och månens utseende vid solförmörkelsemaximum idag. Tyvärr försvann hela spektaklet bakom det alltmer tätnande molntäcket strax därefter.
 
 

"Bor o bänk pu plass"

Hoppas det inte är för tidigt!

Inte en gång till - väl?

Men jo - idag var det dags för nästa överrumplande fågelgäst. Inte lika sällsynt i vår trädgård dock - som flocken med stjärtmesar igår - men väldigt svårfångad på bild, eftersom den dyker upp så plötsligt och sticker iväg lika snabbt. Men den här gången råkade jag stå precis vid ett fönster, då denna sparvhök (jag tror det är en sådan) oväntat satte sig på en bänk endast 3 meter bort. 
Till skillnad från igår hade jag här inte många sekunder på mig för att knäppa en bild; tyvärr igen på bekostnad av bildkvaliteten. 

Stjärtmesar!

Tror inte jag har sett sådana fåglar här tidigare någon gång! De är stjärtmesar (nordisk typ) - med helvita huvuden och lång svart stjärt. Man anar också lite ljusrosa inslag i fjäderdräkten.

En flock på cirka 10 stycken överraskade mig totalt idag; när några av dem satte sig och började äta av talgbollarna – till synes helt orädda. Jag hade säkert hunnit bemöda mig om att ta en bättre bild!

Celine Tam, 6 år från Kina, i: “You raise me up”

En helt otrolig röst och ett mycket stämningsfullt och välkänt musikstycke! I en inspelning från 2014; som inbjuder till att lyssnas på – när andan faller på. https://www.youtube.com/watch?v=Dw8_8ksWzNA 

Bortse ifrån eventuellt inledande störiga reklaminslag – innan Celine börjar sjunga.

Inte bara i Lund?

Lånesystem för cyklar lär finnas på fler platser än i Lund. Den här stationen (1 av totalt 17) finns där Tunavägen möter Östra Vallgatan (strax utanför Botan). 

Här verkar populariteten för Lundahoj – som företeelsen är döpt till – vara på uppåtgående; åtminstone bland studenter. 

Det hade varit ganska lätt -

att presentera ytterligare en bildgåta (känd huvudstad) utgående ifrån denna bild (plus ett par till).

(Du kanske ändå kan lista ut svaret; med en enda bild?)
Nej – jag tänkte visa vilket fantastiskt kamouflage en koalakropp kan utgöra. Vore det inte för, att koalan just vänt sitt ansikte mot kameran, hade den inte varit lätt att skilja från en bula på trädstammen. Täck för huvudet och kolla!

RSS 2.0