Djuren; våra vänner och taxonomiska gelikar

Vilket av djuren nedan skall bort; d v s inte "passar in" ihop de övriga - och varför i så fall?
Ser ni, att paddan kollar uppåt på katten - och att echidnan spanar in Knut (eller om det är tvärs om)?

Duvan verkar …

ha upptäckt skillnaden, men frågan är, om koltrasten också kommer att göra det – och om han/hon i så fall finner boplatsens entré lite mer välkomnande efter modifieringen?

Men det är som sagt frågan; från ett skräckinjagande rovfågelögonpar till en bredkäftad annan ”farlig” varelse. Det återstår att se, hur koltrasten förhåller sig till nyheten; d v s om den väljer att häcka där i år?

Det tog nästan två år!

Fast jag har gjort annat också under tiden; inte bara konstruerat och byggt en självgående takmossaborste. Eftersom vädret varit strålande fint här idag, blev det naturligtvis en live-körning uppe på taket.

Och det gick riktigt bra; borsten uppförde sig som det var tänkt – och mossan fick ge vika; drag för drag! Ett tack till fotografen (Bodil) som förevigade detta tillfälle.
Tack också till ML BorstTeknik AB i Onslunda utan vars utmärka piassavakvastar ingen borste hade kommit till stånd – och till Råby Smide som varit behjälpliga med bearbetningen av kuggväxelhjulen.

Illustration

Innebörden av att ”gå barsock” – kan väl inte illustreras tydligare än såhär!

Trevlig helg! - önskar Isak och Per.

Det fattas nog 1 meter?

Alla skyddsdetaljer har kommit på plats – och ”kååstaskaffted” är förlängt; men troligen inte tillräckligt för att nå de fem meterna längs takpannorna upp till nocken. Lyckligtvis hade jag sparat rör från tre gamla dammsugare, men jag hade behövt fyra! Om projektbudgeten hade varit oändlig, hade detta såklart inte varit något problem, men nu är det som det är; många av dellösningarna i denna konstruktion är gjorda med det material och den materiel som råkar ha funnits ”inom räckhåll” – och som kunnat bearbetas och fixats till i min lilla verkstad. Men på något vis skall det gå!

(Kvasten kan visserligen själv klättra uppför taket, så det borde ha räckt med ett längre rep (i stället för ett långt skaft) för att kontrollerat nå upp till taknocken. Men en förtest med den lösningen påvisade en alltför stor instabilitet i kvastens rörelsemönster.)

Utdrag ur … (X – Ö)

Lika bra att bunta ihop resterande bokstäver i ett sista inlägg i denna serie – som blivit väldigt utdragen i tiden. Kanske alldeles för långt; så på något vis känns det därför motiverat att till sist citera ytterligare ett gammalt talesätt från min hembygd – av det mustigare slaget: ”När man tuggat en lort tillräckligt länge, är det bäst att svälja den”. (Borde kanske vara ett rättesnöre för vissa av dagens politiker?)

 

- Yyjadd språås: då man vaknar upp; ögat slås upp
- Åå de viida: av den vita/klara snapsen, renat/ brännvin
- Åålahoe: dumbom, allmänt korkad
-
Åånaforrpluustradd: andfådd
- Öög: häst

 

 

Utdrag ur ... (V)

- Vajjalua: gamla tiders jogging/banlöpning
- Vaantröövling: mindre kapabel/handikappad person
- Veschedd: saftigt och gott (savaräng är ett exempel på en ”veschedd kaaga”)
- Vingspiil: allmänt besvärlig/vresig/oberäknelig/udda person; beteende- och tankemässigt labil
- Vååneråås; räddhågad, blygsam, rådlös

 

 

 

 


Utdrag ur … (U)

(För nytillkomna läsare: ”Utdrag ur” syftar tillbaka på det inledande inlägget i denna serie av dialektord - hämtade ur min Österlenskånska ordlista – som kommer att fortgå alfabetet ut.)

Bara ett ynka ord/uttryck på U har jag lyckats gräva fram – men det är värre än så; ett mera komplett uttryck på U, som jag förvisso känner till, är tyvärr inte helt rumsrent för publicering här!

- Uud ; ut

 

Ny länk har tillkommit!

Några kollegor - från tiden då vi inom Ericssons forsknings och utvecklingsavdelning för mobiltelefoner i Lund – har tagit på sig arbetet med att skriva en bok om de olika telefonprojekt med resulterande mobilprodukter som lanserades under Ericsson-namnet. Alltså produktserierna som utvecklades inom Ericsson – före samgåendet med Sony.
Harry Hotline blev inledningsvis ett känt ”begrepp” under denna minnesvärda pionjärperiod –

och passande nog har nu samtidigt också Harry Hotline Society bildats; med en egen hemsida: http://www.harryhotline.se/ (se också under ”Länkar” - i kolumnen till höger längst ner).

”Ålning medelst hasning …”

Ja det är precis, vad jag ägnat mig åt under förmiddagen. Äntligen lite nytta av gamla lärdomar från militärtjänsten. Förfarandet är noggrant beskrivet i en av soldatens ”biblar” – Soldifält. Ändamålet med dagens övning var att avlägsna ett getingbo modell större från vår ganska trånga vind – naturligtvis allra längst bort från takluckan. Av säkerhetsskäl har åtgärden fått vänta tills nu, då getingsamhället med säkerhet förväntades vara helt avvecklat och dött. Och så var också fallet – inte ens en överlevande ”drottning” fanns där. Såhär såg det ut, när en isolerruta tagits bort.

Den röda pilen markerar ett dubbelhål för en kabelgenomföring (misstag av elektrikern?) som getingarna använt för in- och utpassage. Getingarna hade inte gett sig på att tugga sönder något trävirke, men den diffusionstäta pappen ovanpå undertakbrädorna hade strukit med som bobyggnadsmaterial. Efter att ha sopat ihop boresterna, lagt ny diffusionsspärr och lagt tillbaka isolerrutan ovanpå alltsammans igen, var det bara att åla de tretton meterna tillbaka till takluckan. Är man sjuttio år fyllda - tillika med ett meniskskadat knä, är detta inte gjort i en handvändning, kan jag säga!

Utdrag ur … (T)

Här hade egentligen också behövts flera inlägg för att täcka in mer av vad som samlats under bokstaven T. Men om jag – som ansatsen var från början – försöker hålla mig till fem stycken, så blir det följande.

 

- Tjivvorrlett; yster, lättstörd, kitslig (om kreatur – speciellt yngre sådana; kunde tydligt märkas till exempel vid premiärhandmjölkning)
- Tjüllne; ved, torv, koks (överhuvudtaget allt man kunde använda för eldning i gamla tiders boningar)
- Teede: pin kiv (han gjorde det bara ”pu teede” – bara för att retas/tetas)
- Tjoruffess: bufflig, burdus, fetlagd, plufsig, egen, sär, dryg, odräglig (invektiv om person)
- Tvesuula: ofta för att påpeka ett slösaktigt beteende (till exempel att ha både ost och korv på smörgåsen - observera dock att verbet halvsula är en helt annan sak)

 

 

Idag är det lördag.

Men igår var det fredag; den dag i veckan då dammsugaren hos oss skall göra sitt jobb. Detta får mig att fundera över dammsugaren som produkt. Om man vet hur dammsugarna såg ut i slutet av 40-talet, inser man, att produktutveckling verkligen har skett. Det allra mesta till det bättre – förutom en sak; den där envisa och självsvåldiga förbaskade dammsugarslangen som alltid skall slingra sig runt något eller bara hugga tag i något som faller till golvet. Man skall ju inte reta sig på döda ting – men ibland är det svårt att låta bli.

Vår nästan nyköpta dammsugare är väldigt kompakt och har en särdeles tystgående motor (reklamen trycker mycket på det senare). Men vad hjälper det, att man inte störs av motorn, när dess blygsamma ljud fullständigt dränks av det synnerligen högljudda oväsen som alstras av sugluftens turbulenta strömning i munstycke och slang!

(Och snart går vi in i vecka 407 – med sin sista-dag för delinbetalning av kvarskatt; inte att förglömma!)

Snart klart för ny testkörning

Takborsten har modifierats med en stryktåligare vinkelväxel - dessutom med en förändrad utväxling; till ett borstvarvtal som bättre lämpar sig för ändamålet. Hoppas jag!

I provbänk ser allt ut att fungera bra. Det återstår dock att bygga på lite säkerhetsdetaljer (klämskydd och stänkskydd), innan det blir dags att ta upp grejorna på taket. (Observera att borstskaftet naturligtvis går att förlänga!)

Utdrag ur … (S del 2)

Man kan ju undra, varför det funnits så många dialektuttryck på just bokstaven S?

 

- Spekkleegen: kräsen i maten, mesig – tål ingenting, fisförnäm
- Sputtlådejoor: karg jordmån, lätt sandjord
- Stakked ååtaad: ligga dåligt till, inte ha så väl råd, begränsad i intellektet (allmänt klent försedd)
- Stemmbeet: ovillig, trotsig, högst obenägen till förändring - "rabbenakke", håller på sitt
- Sygg; fuktig, aningen blöt (oftast bara ytligt sett)

 

 

 


Utdrag ur … (S del 1)

På bokstaven S finns det så många uttryck, att det motiverar dubbla inlägg.

 

- Sajjra si: lugna ner sig, ge sig till tåls (och tänka efter en stund)
- Skrabborrnalla: lågpresterande ko (mager, sjuklig, lågmjölkande, allmänt bångstyrig), skruttig person (talesättet: ”den som sööger iblann alle fåår ti siist skrabborrnalle”)
- Skrenningeharrva: med pinnharv jämna/finfördela tilltorna/jordkokorna - på en höstplöjd åker – direkt på våren då tjälen just gått ur jorden
- Skrukka: höna som vill ligga på ägg (kunde avvänjas genom att få tillbringa några dagar i en sluten mörk tygsäck; utan mat)
- Skååve: tokstolle (med högtflygande – oftast helt orealistiska – planer)

 

Nej någon vanlig liggehöna göre sig nog icke besvär här; här är det fråga om ett emu-rede – ett övergivet sådant. Den ruvande emu-hannen (jo det är bara han som ruvar!) har av någon anledning inte slutfört sitt uppdrag. Äggen var imponerande stora; minst 15 centimeter från topp till topp!

Kolla gärna på detta!

Det är inte ofta som jag ger länkhänvisningar här på min blogg, men detta är ett undantag - som jag dock presenterar utan bild. (De som tipsade mig var vännerna nere i Melbourne. GLÖM INTE ATT HA LJUDET PÅSLAGET!)

http://blog.petflow.com/i-cant-believe-how-funny-this-is-i-am-in-tears-make-sure-your-sound-is-turned-on/


Lördagsöppet i bysmedjan!

Fast å andra sidan var allt stängt och tillbommat igår – fredag?  Så idag har jag hämtat kugghjulet som behövde ett större centrumhål uppborrat.
Såhär kommer nu takmossaborstens vinkelväxel att se ut (jämför skissen i inlägget från 140109)

Jag är dock inte helt nöjd med smedens arbete; han lyckades borra hålet aningen snett i förhållande till kuggkransplanet. Där skulle ju ha varit exakt 90 grader emellan! Nu måste jag tillgripa lite knep för att få till det hela på ett bra sätt. (Ser du förresten motkraftskivans "konstruktion? En justerbar lösning som bygger på ett standard vattenslangskarvstycke; visserligen bearbetat - men ändå! Ibland har man turen att få ögonen på saker som man inte tänker på i förstone.)

Utdrag ur … (R)

Under bokstaven R finns det åtskilligt att välja bland; till exempel detta:

 

- Ranntorrfajj; groll, högljutt argumenterande, ordfäktande; på gränsen till handgemäng
- Riiva päärorr åå lååted: anstränga sig (sannolikt från tiden då man förvarade spannmål och potatis på boningshusens loft – och arbetet med att sedan hämta ner vad som sålunda magasinerats?)
- Riivetenn: tänderna på gammaldags handhöräfsa av trä (att byta ut trasiga tänder – tälja träpinnar och montera i – var en smånätt och trevlig sysselsättning)
- Rummpedrojj: kortväxt (med stor bak – ”ente hojj men rummpedrojj”)
- Rüüden: sängen (”se ti o kumma åå rüüden nu” – nu är det dags att vakna), reden/boet, rutten/anfrätt

 

Inte ser väl denhär stammen särskilt rutten ut; arboristens riskbedömning var måhända lite pessimistisk i överkant – tyvärr ledande till, att ett av Botans jätteträd föll för motorsågen redan våren 2011.

RSS 2.0