Plöja respektive gräva

Vilka är likheterna mellan dessa båda redskap och deras praktiska användning? (Observera att inte bara "bönder" bör kunna ha en åsikt om detta!)
 

Snabbfråga 15

Framöver kommer nog snabbfrågorna att dyka upp lite huller-om-buller – hoppas det är OK. Dagens fråga lyder:
”En pojke och en flicka sitter tillsammans på en bänk.
Jag är flicka, säger det blonda barnet. Jag är pojke, säger det brunhåriga barnet.
Minst ett av barnen ljuger.”

Vilket av barnen är flicka och vilket är pojke?

Kafferseglare

Enligt dagens nummer av SDS är detta en fågelart - besläktad med vår tornseglare - som är ytterligt sällsynt på våra breddgrader. Normalt finns den i Marocko i nordvästra Afrika och även i områden söder om Sahara. Men igår hade ett ensamt exemplar förirrat sig ända hit och seglade omkring i skyn vid Stenshuvud. Under det fåtal timmar som den var inom synhåll där, var det många fågelskådare som fick eld i baken för att hinna dit.
Tyvärr har jag ingen bild på denna raritet - utan väljer i stället att presentera en annan fin fågel; som mig veterligt aldrig besökt Sverige. En väldigt vacker "Pink Robin" som bara finns på Tasmanien och i de täta regnskogarna i de sydligaste delarna av det australiensiska fastlandet. (Bilden är lånad från Echidna Walkabout Nature Tours.)
 

Utan traktor och plog -

får man förlita sig på handverktygen. Men det är bra motion att höstgräva i trädgårdslandet såhärårs. Och med förra inlägget i färskt minne – den skickligt traktorplöjande ynglingen på åkern här utanför –  kan jag försäkra, att även jag fortfarande skulle kunna behärska ett sådant ekipage (plöjt har jag gjort många gånger i min ungdom), däremot är jag inte lika övertygad om, att personen i bildens bekväma traktorhytt är kapabel att handgräva/plöja på detta "uråldriga sätt". :)

 

Samma vyer -

som så många gånger förut; men det kan inte hjälpas. Utsikten över en nyplöjd åker tillsammans med årstidens dämpade ljus och alla skiftande naturfärger är något av det mest rogivande man kan tänka sig, tycker jag!
Det syns att bonden kan sitt plöjningsjobb; välhållna maskiner, raka fåror och jämna fina tiltor. Det är stubbåkern efter senaste vårveteskörden som nu får vila ett tag. Undrar vilken gröda som planeras här inför nästa odlingssäsong?

"Rebusar för alla ingenjörer" (uppdatering - med problemlösning - 20:e okt)

Rubriken är hämtad ur veckans nummer av tidskriften Ny Teknik; det återkommande inslaget "miniproblemet". Självklart kan detta problem lösas av vem som helst - även om lite förkunskaper inom vissa skolämnen kan underlätta. Jag bloggar om detta, eftersom jag själv - inte utan stolthet - tror mig ha löst de tre rebusarna nedan; utan att titta i facit!
Här kommer rebusarna - vars svar utgör svenska substantiv för tre "avlånga" prylar. Inom parantes anges antalet bokstäver i respektive prylbenämning och ibland är det ingen skillnad mellan stora och små bokstäver. Svaren sägs passa: teleingenjören, anläggningsarbetaren respektive verkstadsteknikern (i slumpmässig ordning).
 
Fe S P ln(e)          (9)  Järn s p ett  = järnspett
B R                      (4)   Bor r  =  borr
An Sn                   (6)   An tenn  = antenn
 
Nedanstående är exempel på en avlång pryl - som dock inte har någonting alls att göra med rebusarna ovan!
 

Svar på fråga 9

I frågeställningen ingick ju två stycken portvakter; den ena ALLTID sanningssägande och den andra ALLTID ljugande - något som båda vakterna förutsättes vara ömsesidigt väl medvetna om.
Så för att få reda på bakom vilken dörr som guldtunnan finns, bör du ställa följande fråga till en av vakterna (spelar ingen roll till vilken av dem): "Vad skulle din vaktkollega svara mig, om jag frågade honom/henne vilken dörr som leder till krukan med guld?"  
Oberoende av hur den tilltalade vakten än svarar, så finns krukan med guld bakom DEN ANDRA dörren!Snabbfråga 9

Här kommer nästa snabbfråga (nej nummer 8 är inte överhoppad - den har förekommit här på bloggen vid ett tidigare tillfälle). "Du står framför två dörrar. Bakom den ena dörren finns ett rasande lejon. Bakom den andra dörren står en kruka med guld. Framför vardera störren står en väktare. Du får bara ställa EN fråga. Den ene väktaren talar alltid sanning och den andre väktaren ljuger alltid. Du vet inte vilken som är vilken."

Vad bör du fråga för att få reda på bakom vilken dörr krukan med guld finns?

 

 

 


Med kontoret redan på plats

Futurkarneval kommer att vara mottot för 2014 års lundakarneval. Kanske kan man betrakta en gammal ommålad husvagn som futuristisk för kontorsändamål – men detta kunde väl ha börjat bättre!

Skrället står redan ”på sock” - och den bredvidstående gamla gaslyktans överdel har hamnat på sniskan - framför AF-borgens södra entré.

Klockspel

Efter 1000 år kommer Lunds domkyrka att få sitt klockspel. 26 klockor i blankaste malm – gjutna i Ystad – håller i dagarna på att lyftas högst upp och installeras i kyrkans norra torn. Här står de två sista och största klockorna på tur att åka upp. Men gentlemannen på bilden konstaterar att klockdiametern nog (?) är större än porthålsbredden i tornet – så vad göra?

Jo det blev till att skruva av klockans fästögla och trä i några rep, så att klockan kunde hissas liggande. Och då gick allt bra; klockan försvann in genom hålet vid röda pilen.
 

Ett vasstak


Uppenbarligen finns det några hantverkare kvar som kan lägga ett riktigt vasstak. Här ses ett alldeles nylagt sådant i en liten by i närheten. Eftersom vi ofta passerar därigenom, gick det inte att motstå att äntligen plocka fram kameramobilen. Halm- eller vasstäckning förekommer nog bara i rena undantagsfall vid nybyggnation numera? Lite synd – kan man tycka, när man ser hur fint resultatet kan bli.(Det är tillåtet att gissa platsen för detta gamla hus; byns namn börjar med samma bokstav som takmaterialet gör.)

Våra årstider

Såhär långt har hösten kommit i Lund.
Vårt nordiska klimat erbjuder alltid förändringar; ständigt något nytt att se fram emot. Nu känns det väldigt rätt att befinna sig mitt i hösten - med alla fina frukter och färger och det allmänna lugnet som lägrar sig över naturen runt omkring. Vintern får gärna dröja ett tag till, men det kan ändå vara skäl att snart kolla upp, om vinterdäcken klarar ytterligare en säsong.  

Bokens svar på snabbfråga 7

Frågetexten var nog medvetet formulerad för att få hjärnan på lite villospår - rent slutledningsmässigt - för enligt frågeställaren, är det riktiga svaret 3 svanar. Och visst är det väl så; testa de tre delpåståendena i frågeformuleringen i tur och ordning på nedanstående bild - och finn att det råder överensstämmelse.
Om texten hade innehållit formuleringen "minsta antalet", hade hjärnan genast anat oråd - och inte gått i frågeställarens fälla. Så tror jag i vart fall.

Snabbfråga 7

Nedanstående bilder har inget med frågeställningen som sådan att göra, de illustrerar bara hur olika svanar kan se ut; en vit från Lund och en svart från Melbourne - för ögonblicket skitande respektive stående på ett ben.
Och så till själva frågan: "Det finns två svanar framför en svan, två svanar bakom en svan och en svan i mitten."
Hur många är svanarna?

RSS 2.0